IOGTT

สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย(International Organization of Good Templars-Thailand (IOGTT))
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour
501728
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
118
266
586
500065
4487
12998
501728
Your IP: 54.198.108.19
Server Time: 2017-11-21 23:16:41

 

การประชุม IOGT International 68th World Congress 2014

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ

องค์กร IOGT หรือ International Organization of Good Templars
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสวีเดน เป็นองค์กร NGO ระหว่างประเทศที่มีเครือข่ายทั่วโลก และมีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในเรื่องของการต่อต้านการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดอื่น ๆ และการมีวิถีชีวิตที่ดีปราศจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด ในส่วนของประเทศไทยมีองค์กรเครือข่ายในประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า IOGTTหรือ International Organization of Good Templars - Thailand และมีชื่อภาษาไทยว่าสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ปัจจุบันทางสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ก็อยู่ในความอุปถัมภ์ของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรให้กับสมาคมเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ IOGT ได้เคยให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ในช่วงปี ค.ศ.๑๙๘๐ ในการดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

องค์กร IOGTได้กล่าวยกย่องประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทนำทั่วโลกในเรื่องของการดำเนินงานเชิงรุกต่อการพัฒนาสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะในการดำเนินนโยบายต่อต้านสุราและบุหรี่ ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม IOGT ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานจากภาคชุมชนในเรื่องเด็กและเยาวชน