IOGTT

สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย(International Organization of Good Templars-Thailand (IOGTT))
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour
508509
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
1456
214
2063
504873
3858
7410
508509
Your IP: 54.234.255.29
Server Time: 2017-12-15 21:35:49

ความเป็นมาของสมาคม

คณะขององค์กร International Organization of Good templars (IOGT-NTO) ประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนระหว่างปรคะเทศที่มีการดำเนินงานต่อต้านสุรา และยาเสพติดโดยเน้นการดำเนินงานในกลุ่มเยาวชน ได้เดินทางมาดูงานที่สำนักงาน ป.ป.ส. ตั้งแต่สมัยที่พลตำรวจชวลิต ยอดมณี ดำรงตำแหน่งเลขาะการ ป.ป.ส. และทางองค์กร IOGT-NTO ประเทศสวีเดนได้ร่วมกับรัฐบาลสวีเดนให้ความช่วยเหลือประเทศไทย โดยผ่านกองทุนเพื่อการควบคุมการใช้ยาในทางที่ผิดแห่งสหประชาชาติต่อมา IOGT International Board ได้เข้ามาประชุมที่ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งทาง IOGT-NTO ประเทศสวีเดนได้มีหนังสือเชิญให้สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เชิญคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ในขณะนั้น เนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานต่อต้านอบายมุขให้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมและดูงานประเทศสวีเดนด้วย

 

ส. ได้ขอเวลาหารือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่อยู่ในประเทศไทยก่อน และสำนักงาน ป.ป.ส.ได้เชิญผู้แทนจากหต่อจากนั้น IOGT-NTO ประเทศสวีเดน จึงได้ทาบทามให้ประเทสไทยจัดตั้งองค์กรในลักษณะของ IOGT ขึ้นในประเทศไทย แต่ทางสำนักงาน ป.ป.น่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เข้ามาหารือ ซึ่งที่ประชุมได้ลงความเห็นว่าควรจะจัดตั้ง IOGT-Thailand เป็นองค์กรสาขาโดยมีพลตำรวจเอกชวลิตยอดมณีเป็นประธาน ดังนั้น IOGT-Thailand จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนในรูปของสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “ สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย ” (International Organization of Good templars – Thailand) (IOGTT) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2534 โดยเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนาสังคมให้ปลอดจากการใช้สุรา ส่งมึนเมาและสารเสพติด ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของประเทศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายี่งมีสุขอนามัยที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคม ฯ ได้แก่

 

1.     พลตำรวจเอกชวลิต ยอดมณี

2.     แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ

3.     นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา

4.     นางทิพพร เทพสิทธา

5.     นายธีระชัย สราญรมย์

 

โดยมีสำนักงาน ป.ป.ส.ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ตั้งและเงินสนับสนุนในหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของสมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย มาอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปี 2534 - ปัจจุบัน)