IOGTT

สมาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย(International Organization of Good Templars-Thailand (IOGTT))
Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour
492640
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
58
286
1316
488028
8397
10089
492640
Your IP: 54.80.211.135
Server Time: 2017-10-18 03:52:54

คณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี 2560 - 2562 มีรายนาม ดังนี้

 

1.       พลตำรวจเอกชวลิต                                ยอดมณี                                          ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

2.       นายแพทย์ขจิต                                       ชูปัญญา                                         ที่ปรึกษา

3.       แพทย์หญิงสุพักตร์                                  วาณิชเสนี                                       ที่ปรึกษา

4.       นางสุรีย์ประภา                                       ตรัยเวช                                           ที่ปรึกษา

5.       นางสาวรัชนีกร                                        สรสิริ                                              นายกสมาคม

6.       นางรัศมี                                                 วิศทเวทย์                                        อุปนายกสมาคม

7.       นางธนิษฐา                                             นาคิน                                             อุปนายกสมาคม

8.       นายวิตถวัลย์                                           สุนทรขจิต                                       อุปนายกสมาคม

9.       นายธีรภัทร                                              สันติเมทนีดล                                  กรรมการ

10.   นายจารึก                                                 อะยะวงศ์                                       กรรมการ

11.   นางสาวสิรี                                               บุนนาค                                           กรรมการ

12.   พ.ญ.สุวณี                                                รักธรรม                                          กรรมการ

13.   นางชวนชม                                              อินอัฏพัฒน์                                     กรรมการ

14.   นางสาวรรษกร                                          ภิญโญสินวัฒน์                               กรรมการ

15.   ผศ.ดร. ชาติชาย                                       มหาคีตะ                                         กรรมการ

16.   นางอรนุช                                                สังขวรรณะ                                      กรรมการ

17.   ผศ.ดร.อาภาศิริ                                        สุวรรณานนท์                                  กรรมการ

18.   นางอัญชลี                                                ศิริทรัพย์                                        กรรมการ

19.   นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์                            ครูศากยวงศ์                                   กรรมการ

20.   นางสุชาดา                                               โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์                            กรรมการ

21.   นางสาวสิริพรรณ                                      โพธิ์ทอง                                         กรรมการ